Povezava z Zendesk (beta)

Uvod

Povezava z Zendeskom in 4th Office deluje tako, da se informacije o prijavljenih zahtevkih v Zendesku prenesejo v 4th Office, od koder jih lahko delite z uporabniki, skupinami in projekti.

Opomba: če želite povezati vaš Zendesk račun z 4th Office, pišite naši podporni službi, ki bo omogočila povezavo. Povezava je še v beta verziji.

Kako deluje

Ko je v Zendesku kreiran ali posodobljen zahtevek, se informacija o tem pošlje v 4th Office v posebno skupino. Katera informacija se pošlje v 4th Office lahko uporabnik nastavi sam. Informacija o zahtevku se prikaže kot obvestilo v skupini.

Če je zahtevek posodobljen (dodana neka nova informacija), se pod obstoječim obvestilom doda komentar z novo informacijo.

Uporabniki, ki imajo dostop do skupine v katero se prenašajo informacije o zahtevkih, vidijo vsebino in jo lahko po potrebi delijo drugim uporabnikom, skupinam, strankama ali v projekte.

Vzpostavitev povezave

1. V 4th Office kreirajte skupino, kamor se bodo prenašale informacije iz Zendesk (npr. 'Zendesk zahtevki') in v skupino dodajte uporabnike, ki imajo lahko dostop do teh informacij.

2. V Zendesk pojdite pod Administracijo (Admin) > Nastavitve (Settings) > Razširitve (Extensions).

3. Pod zavihkom 'Target' izberite 'Add new target'.

4. Vnesite kot je prikazano spodaj

Title: 4thOffice

URL: https://www.4thOffice.com/zendesk

Method: Post

Attribute Name: Data

5. V aplikaciji Zendesk pojdite na Admin > Business Rules > Triggers.

6. Kliknite na 'Add a trigger'. S tem se bo kreiral sprožilec, ki bo potisnil informacije o zahtevku v 4th Office, ko bo ta prvič kreiran.

7. Nato vnesite kot je prikazano spodaj

Naslov sprožilca (Trigger title): 4thOffice – Create

Pogoj (Meet any of the following conditions) – Zahtevek je: created

Izvedi naslednje akcije (Perform these actions): Obvestila: Obvesti: 4thOffice

Sporočilo: tekst, ki se prenese v sporočilo, je v obliki:

NEW#####ComunityId#####GroupID#####{{ticket.id}}#####

'ComunityId' bo poslan iz 4th Office, ko bo povezava med obema sistemoma vzpostavljena.

'GroupID' je zadnji del številk v URL naslovu skupine, ki je kreirana v 4th Office, kamor se prenašajo zahtevki iz Zendesk. Na sliki spodaj je prikazano, na katerem mestu se te številke nahajajo.

K zahtevku lahko dodate še druge informacije. Zendesk ponuja širok nabor podatkov in njihovih oznak, ki se lahko prenesejo v 4th Office, veliko več kot jih je prikazano spodaj na sliki. Za celotno listo podatkov kliknite na 'view avaliable placeholders'.

V spodnjem primeru so poleg obveznih prikazani še dodatni podatki, ki se prenašajo v 4th Office.

Preden shranite se prepričajte, da ste nastavili sprožilec (trigger).

Primer URL-ja skupine

8. Vrnite se nazaj na osnovni meni sprožilcev (trigger menu) in dodajte novega

9. Vnesite kot je prikazano spodaj

Naslov sprožilca (Trigger title): 4thOffice – Update

Pogoj (Meet any of the following conditions) – Zahtevek je: present (public or private)

Izvedi naslednje akcije (Perform these actions): Obvestila: Obvesti: 4thOffice

Sporočilo: tekst, ki se prenese v sporočilo, je v obliki:

UPDATE#####ComunityId#####{{ticket.id}}#####

'ComunityId' je ista oznaka kot pri prvem sprožilcu.

Tako kot v prejšnjem primeru lahko k zahtevku dodate še druge informacije. V spodnjem primeru so poleg obveznih prikazani še dodatni podatki, ki se prenašajo v 4th Office.

Na spodnji sliki je prikazan primer, kjer se zahtevek posodobi le, če so dodani novi komentarji. Zahtevek se sicer lahko posodobi tudi, če se na njem izvede kakšna druga akcija – npr. če je na zahtevek dodan nov reševalec ali pa če se status zahtevka spremeni iz odprtega na zaprtega. V takih primerih se doda nov pogoj – dodajte pogoj pod sekcijo 'Meet any of the following conditions'.

Preden shranite se prepričajte, da ste nastavili sprožilec (trigger).

 

 

Powered by Zendesk