Zakaj je pomembno imeti skrbnika skupnosti

Vloga in pomen skrbnika vaše 4th Office skupnosti

Določitev skrbnika vaše 4th Office skupnosti bo pripomogla k hitrejši in lažji osvojitvi orodja4th Office.

Ne pozabite na vodstveni kader

Da bo skrbnik vaše4th Office skupnosti lahko uspešno opravljal svojo nalogo mora imeti podporo vodstvenega kadra, ki se zaveda, da je hitra in učinkovita osvojitev ključ do povrnjene investicije.

Določitev primernega kandidata za skrbnika skupnosti

Večina si na začetku zastavi vprašanje kdo v podjetju bi bil primeren za skrbnika skupnosti. Enostaven odgovor na to vprašanje žal ne obstaja, svetujemo pa vam lahko, da poiščete osebo z lastnostmi predstavljenimi spodaj.

Najdite nekoga, ki si želi izboljšav v vašem podjetju

Različna podjetja4th Office v svoje delo uvajajo na različne načine, vsem pa je skupen en razlog za uvedbo – delati stvari hitreje, bolje in učinkoviteje kot jih delamo danes. Skrbnik skupnosti naj bo zato oseba, ki bo predana temu, da bo vaš tim deloval hitreje, bolj in učinkoviteje.

Naj uspešna uvedba 4th Office postane cilj skrbnika 4th Office skupnosti

Če uvedbo 4th Office postavite nekomu od zaposlenih kot cilj oziroma delovno nalogo, mu s tem zagotovite čas in vire, ki so nujni za uspešno uvedbo 4th Office v vaše podjetje.

Komu bo uporaba 4th Office v vašem podjetju v največjo korist?

Vsi zaposleni, ki delajo z 4th Office bodo svoje delo opravljali hitreje in učinkoviteje, lahko pa se zgodi da bodo določeni posamezniki v 4th Office videli večjo dodano vrednosti in korist.

Če 4th Office uporabljate za hrambo, deljenje in dostop do informacij, ki jih zaposleni potrebujejo za svoje delo, bo največjo dodano vrednost v 4th Office po vsej verjetnosti videla oseba, ki je zadolžena za pridobitev teh informacij. V primeru, da 4th Office uporabljate za pridobitev povratne informacije in razpravo na določene ideja ali dokumente, bo največjo korist v 4th Office videl avtor idej oziroma dokumentov.

Izberite nekoga, ki bo prevzel odgovornost

Voditi ekipo ljudi skozi takšno spremembo je pogumen korak. Razmislite o tem kdo v vašem podjetju je zmožen prevzeti takšno odgovornost in nalogo speljati do konca.

Kdo deluje v različnih timih in na različnih funkcijah?

Znotraj 4th Office vodite projekte, aktivnosti in procese, ki vključujejo zaposlene na različnih delovnih mestih, v različnih delovnih timih. Oseba, ki pogosto deluje znotraj različnih ekip, je prava oseba za skrbnika vaše 4th Office skupnosti, saj ima moč, da spremembe v delovnem procesu predstavi kot pozitivne.

Powered by Zendesk