Nastavitve projekta

Predstavitev

Za učinkovitejše vodenje projektov v 4th Office imate na voljo več različnih nastavitev. Lahko jih nastavite že na začetku, ko projekt kreirate ali pa kasneje. V nadaljevanju so razloženi posamezni elementi nastavitev na projektu.

Pojdite na 'Več' in kliknite na gumb 'Uredi'.

Nastavitve projekta

 • Nosilec – privzeto se nastavi tisti uporabnik, ki kreira projekt. Vsebinsko je to projektni vodja.
 • Člani so uporabniki, ki na projektu sodelujejo (člani projektne skupine). Imajo dostop do projektne dokumentacije in ostalih informacij (pogovori na zidu, projektne naloge ipd.).
 • Deli z – tu so navedeni uporabniki, skupine in stranke, na katere se projekt nanaša. Če ima uporabnik dostop do navedenih kontekstov, dobi tudi dostop do projekta.
 • Oznake so vse oznake, ki so povezane s projektom. Več o oznakah si preberite tu.
 • Zdravje – tu se lahko barvno označi ali je projekt na dobri poti do njegovega zaključka (rdeča/rumena/zelena).
 • Komentar zdravja – polje, kamor se lahko vpiše dodatne opombe o delu na projektu.
 • Začetni in končni datum – vpiše se začetek in konec izvedbe projekta.
 • Stanje projekta je lahko 'Aktivno', 'Preklicano', 'Zaprto' ali 'V čakanju'. Več si lahko o stanjih preberete spodaj.

Projekt ima lahko enega od teh štirih stanj:

 • Aktiven – vsi projekti na katerih se izvajajo projektne aktivnosti.
 • Preklican – projekt se lahko označi s tem stanjem v primeru, da se je projekt začel, nato pa ni bil speljan do konca.
 • Zaprt – projekt je zaključen.
 • Na čakanju – projekti, ki iz določenega razloga čakajo na ponovno vzpostavitev.

Na levi strani zaslona so povezave na seznam projektov, ob kliku nanje se vam prikaže celoten seznam aktivnih projektov.

Preklicani, odpovedani ali projekti v čakanju se v seznamu ne prikazujejo. Lahko jih najdete na celotni listi projektov. Do njih lahko dostopate s klikom na 'Tabla'.

 

Lastnosti projekta

Osnovne lastnosti ter informacije o projektu so vam na voljo, ko v seznamu projektov izberete željenega.

 

Powered by Zendesk