Delovanje dovoljenj: skupine, projekti in stranke

 

Predstavitev

Glavni mehanizem določanja dovoljenj za dostop do objav, dokumentov in nalog so konteksti. Če delimo neko objavo s skupino (skupina je v BCSocial kontekst), lahko vsi člani skupine vidijo komentarje, dokumente in naloge, ki so bili objavljeni v tej skupini. V primeru, da v skupino dodamo nekega uporabnika kasneje, bo ta dobil dostop do vseh objav v skupini.

Deljenje z uporabniki

Če delite objavo ali dokument z drugim uporabnikom, dobi ta dostop do njegove vsebine.

Deljenje s skupinami

V primeru, da delite objavo ali dokument s skupino, dobijo dostop vsi člani skupine.

Deljenje v projekt

Objavo ali dokument, ki sta deljena v projekt, vidijo vsi člani tega projekta.

Deljenje s stranko

V primeru, da neko objavo delimo na kartico stranke, jo vidijo skrbniki stranke ter uporabniki, ki imajo nadzor in pregled nad vsemi strankami.

Deljenje v različne kontekste hkrati (skupina, projekt, uporabnik)

Objavljamo lahko v večih različnih kontekstih hkrati. Neko objavo lahko hkrati delimo s skupino in projektom oz. večimi skupinami naenkrat. Vsi uporabniki, ki imajo dostop do konteksta (npr. skupine in projekta), dobijo dostop do te objave.

Potrebno se je zavedati, da na ta način člani skupine in projekta vidijo samo objavo, ki je deljena z njimi, vendar pa člani projekta ne vidijo ostalih objav, ki se tičejo skupine. Enako velja tudi obratno.

Enako velja za primere, ko je objava deljena z uporabnikom in s skupino. Uporabnik vidi le to objavo, ostalih objav v skupini pa ne.

Podobno velja tudi za objave deljene z uporabnikom ali stranko.

Deljenje enega konteksta z drugim

Zgoraj smo si pogledali načine deljenja objave z več različnimi konteksti. Sedaj pa si poglejmo še deljenje enega konteksta z drugim kontekstom.

Deljenje projekta s skupino

Deljenje projekta s skupino pomeni, da ima vsak član skupine dostop do deljenega projekta.

Deljenje stranke s skupino

Deljenje stranke s skupino pomeni, da ima vsak član skupine dostop do deljene stranke.

Deljenje projekta s stranko

Deljenje projekta s stranko pomeni, da ima vsak član stranke dostop do deljenega projekta.

Deljenje z zunanjim uporabnikom

Zunanji uporabnik ima dostop samo do skupin in projektov, katerih član je.

Zunanji uporabnik v odnosu z ostalimi člani skupnosti

Zunanji uporabnik ima dostop le do uporabnikov, ki so tudi sočlani skupin ali projektov, katerih član je uporabnik.

Zunanji uporabnik v odnosu s skupinami, v katere je deljen projekt

Če je projekt, katerega član je zunanji uporabnik, deljen s skupino, lahko uporabnik objavlja ali deli s skupino, vendar ne neposredno s člani, če ni na kakšen drug način povezan z njimi.

Člani skupine pa lahko neposredno delijo objave ali dokumente z zunanjim uporabnikom.

 

Powered by Zendesk