Predstavitev modula

Predstavitev

V 4th Office si lahko v modulu strank zgradite bazo vaših poslovnih partnerjev, dobaviteljev, kupcev, ..., kjer lahko vodite njihove osnovne podatke (kontakte, opombe, zapiske in druge podrobnejše informacije). Posamezna stranka v 4th Office predstavlja t.i. kontekst (podobno kot projekt ali skupina), kamor lahko zapisujete komentarje, dodajate dokumente, vpisujete naloge, povezujete skupine za sodelovanje ali pa projekt, ki se nanaša na določenega kupca. Modul strank lahko dopolnjuje vaš obstoječ sistem za vodenje odnosov s strankami (ang. CRM sistem). V 4th Office lahko tako vodite vse projekte in projektno dokumentacijo, ki ste jo ustvarili ali delili npr. z vašimi poslovnimi partnerji.

Modul strank je namenjen predvsem vašim zaposlenim in zunanjim uporabnikom, ki ste jim dovolili dostop do kartice posamezne stranke. Tako dobijo uporabniki pogled na dokumente in aktivnosti, ki jih za določenega kupca ali dobavitelja opravljajo, sam modul pa ni namenjen za njih.

Primer uporabe – za določenega kupca pripravljate ponudbo. V 4th Office lahko ustvarite kartico stranke v tem modulu, navedete njihove osnovne podatke (naziv, naslov, kontakt, opombe – npr. kako resen je kupec), nato pa naložite dokument s ponudbo. Ponudbo lahko nato delite z vašimi zaposlenimi, s čimer dobijo vpogled še v podatke kupca, na tem mestu pa lahko tudi komunicirate z zaposlenimi na zidu, pošiljate dokumente kupcu, zbirate korespondenco z njimi (na kartico lahko naložite vso e-pošto, ki ste jo s kupcem izmenjali) ipd.

Na ta način dobite enoten (fokusiran) pogled na strankine dokumente, naloge in pogovore.

Ali boste lahko še vedno uporabljali module, ki jih imate v sistemu CRM?

Tradicionalni sistemi za vodenje odnosov s strankami (ang. CRM) in drugi podobni vodstveni programi so dober način za vodenje vseh procesov, ki jih za določeno stranko opravljate (npr. obveščanje o novostih vašega produkta kar znotraj sistema, avtomatično zavajanje telefonskih pogovorov in klicanje kar znotraj sistema, vodenje aktivnosti vaših prodajalcev ipd). S takimi sistemi pridobite evidenco nad tem, kako in kdaj ste določeno aktivnost opravili. 4th Office to dopolnjuje s komunikacijo in dokumenti zaposlenih, ki nosijo podatke o tem, zakaj je potrebno določeno aktivnost opraviti (npr. ponudba vsebuje roke, zato je potrebna hitra reakcija vaših prodajalcev).

Dodana vrednost modula strank je v 4th Office ravno v tem – združi vse ekipe (prodajne, trženjske, razvojne, storitvene), njihove pogovore, naloge in dokumente, ki lahko prispevajo k hitrejšemu zaključku nekega posla.

Ali lahko 4th Office združite z obstoječim CRM sistemom?

Za možnosti integracije z vašim obstoječim CRM sistemo kontaktirajte našo podporno službo.

Powered by Zendesk