Predstavitev

Skupine imajo znotraj 4th Office različne funkcije. Predstavljajo način za organiziranje ljudi v določene oddelke znotraj podjetja, skupine posameznikov, ki delujejo na istem področju ali kot način za dodeljevanje vpogleda v določene vsebine določenim posameznikom.

Poleg projektov in strank tudi skupine predstavljajo svoj kontekst znotraj 4th Office. Vsebine znotraj določene skupine predstavljajo dokumenti na zavihku 'Dokumenti', ki jih lahko razvrščamo v poljubne mape. Na zavihku 'Naloge' pa so zbrane vse naloge znotraj skupine.

Skupine so lahko odprte, kar pomeni, da imajo dostop do skupine vsi notranji člani 4th Office skupnosti ali pa privatne, do katerih imajo dostop le določeni člani znotraj skupnosti.

Powered by Zendesk