Pogled na Dropbox dokumente

Uvod

Povezava z Dropboxom je v osnovi namenjena za hrambo BCSocial dokumentov, ko nimate povezave.

Povzetek funkcionalnosti

  • Dokumenti v BCSocial se lahko prenesejo v Dropbox (v ustrezno mapo).
  • Dokumenti, ki se v Dropbox nahajajo v ustrezni mapi, se avtomatično prenesejo v BCSocial.
  • Dokumenti, ki so v obeh sistemih, ostanejo sinhronizirani. Če je dokument v BCSocial spremenjen, se bodo spremembe prenesle tudi v kopijo dokumenta na Dropbox. Prav tako se spremembe prenesejo v BCSocial, če je dokument spremenjen v Dropbox.
  • Ko je povezava med obema sistema vzpostavljena, to še ne pomeni, da se dokumenti avtomatično prenesejo iz Dropbox v BCSocial. Prenesejo se takrat, ko so dodani v mapo 'Apps - BCSocial'.
  • Struktura map v Dropbox se ne prenese v BCSocial.
  • Struktura map v BCSocial se ne prenese v Dropbox.

Vzpostavitev povezave med Dropbox in BCSocial

Na meniju za upravljanje aplikacije izberite ikono za Dropbox:

 

Sistem vam bo ponudil možnost vzpostavitve povezave z Dropboxom. Izberite gumb 'Link it':

Sistem vas bo preusmeril na Dropbox.com, kjer lahko dokončate vzpostavitev povezave. Če še niste prijavljeni v Dropbox, se boste morali najprej prijaviti, nato pa boste lahko kliknili na gumb 'Allow':

 

Po zahtevani avtorizaciji se bo v vašem Dropbox profilu kreiral direktorij 'Apps - BCSocial'.

 

Prenos iz BCSocial v Dropbox

Za prenos datoteke iz BCSocial v Dropbox na dokumentu izberite gumb 'Deli'. V okno napišite 'Dropbox' s čimer vam bo sistem ponudil možnost, da izberete svoj Dropbox račun.

Izberite gumb 'Deli'. Po nekaj minutah se bo datoteka avtomatično prenesla v direktorij Apps > BCSocial v vašem Dropbox računu.

Datoteko lahko iz BCSocial prenesete v Dropbox tudi tako, da na zidu pod dokumentom z znakom % izberete vaš Dropbox račun:

Prav tako lahko datoteke prenesete na seznamu dokumentov z akcijo 'Deli' in izbiro Dropbox računa.

 

Prenos iz Dropbox v BCSocial

Za prenos datoteke iz Dropboxa v BCSocial le-to prenesite v direktorij 'Apps - BCSocial' v vašem Dropbox profilu.

Po nekaj minutah se bo dokument pojavil v BCSocial (pod pogojem, da imate vzpostavljeno internetno povezavo). Prikaže se na zidu, prav tako pa je viden na zavihku 'Dokumenti' na desni strani pod kategorijo Dropbox. Tu se nahajajo vse datoteke, ki so v Dropboxu na direktoriju 'Apps - BCSocial'.

 

Dokumenti, ki so se iz Dropboa prenesli v BCSocial, bodo vidni le vam dokler jih ne delite naprej.

V vaš Dropbox račun lahko v direktorij 'Apps - BCSocial' prenesete celotno mapo z dokumenti. V BCSocial se bodo prenesli vsi dokumenti brez mape (struktura map se pri prenosu ne ohrani!).

Zbrisani dokumenti in dokumenti, ki se prenehajo deliti

Če dokument v BCSocial prenehate deliti z Dropbox, se bo v vašem Dropbox računu zbrisal. Če dokument zbrišete v BCSocial, se bo prav tako zbrisal v vašem Dropbox računu.

V primeru, da dokument zbrišete v Dropbox, pa bo v BCSocial ostal. Sicer ne bo več viden v Dropbox meniju, dostop do njega vam bo ostal na zavihku Zid in Dokumenti.

Različne verzije

BCSocial zazna, če je v Dropboxu shranjena drugačna verzija dokumenta. Do tega primera lahko pride, če se dokument hkrati ureja na obeh mestih. V tem primeru vam bo ponudil možnost, katero verzijo želite obdržati (obstoječo ali tisto, ki je v Dropboxu računu). Uporabnik mora v tem primeru sam poskrbeti za ustrezno posodobitev verzije.

Pogosta vprašanja

Vpr.: Kje se pojavijo datoteke v BCSocial, če jih imam shranjene v Dropboxu znotraj direktorija 'Apps - BCSocial'?

Odg.: Pojavijo se v vašem pogledu 'Dokumenti' na desni strani v sekciji Dropbox. Od tu jih lahko poljubno delite naprej.

 

Vpr.: Ali dokument, ki je prenesen v obe aplikaciji, fizično obstaja na obeh mestih?

Odg.: Da. Dokument, ki je prenesen v BCSocial (in obratno), se nahaja na obeh mestih.

 

Vpr.: Ali lahko drugi uporabniki prenesejo dokumente v svoj Dropbox račun, če v BCSocial niso nosilci le-teh?

Odg.: Da. Če ima uporabnik dostop do dokumenta, ga lahko prenese v svoj Dropbox račun.

 

Vpr.: Če je dokument spremenjen v BCSocial, ali se bodo spremembe prenesle tudi v Dropbox?

Odg.: Tako je. Ne glede na to, ali so bile spremembe narejene s strani vas ali katerega drugega uporabnika.

 

Vpr.: Ali imam lahko dokumente v Dropbox računu urejene po mapah in podmapah?

Odg.: Lahko. Vendar se struktura map in podmap ne prenese v BCSocial.

 

Vpr.: Če dokument zbrišem v mojem Dropbox profilu oz. ga umaknem iz mape 'Apps - BCSocial', kaj se z njim zgodi v BCSocial?

Odg.: Odstrani se iz vašega Dropbox pogleda v BCSocial. Če je dokument deljen kam drugam (npr. v skupino ali projekt), pa tam ostane.

 

Vpr.: Ali se bo avtorizacija (vidnost dokumentov), ki jo omogoča Dropbox, prenesla tudi v BCSocial?

Odg.: Ne. To ni podprto.

 

Powered by Zendesk