Predstavitev pogleda 'Naloge'

Predstavitev

Na zavihku 'Naloge' si lahko uredite svoje delo in delo vaših sodelavcev. S pomočjo nalog lahko v različnih kontekstih - bodisi v projektih, skupinah ali strankah - preprosto določite naloge, ki jih je potrebno opraviti v nekem časovnem obdobju.

V 4th Office poznamo več vrst nalog:

  • Osebne naloge, ki so namenjene in vidne samo vam. Na ta način vas sistem opozarja, da ne pozabite na pomembna opravila.
  • Splošne naloge, ki so namenjene celotni skupini ter članom projekta. Opozarjajo, kaj je še potrebno opraviti do določenega roka.
  • Dodeljene naloge – so vse tiste, ki ste jih dodelili sodelavcem. Na njih je možno določiti rok izvedbe.
  • Naloge na dokumentih – so vse naloge, ki so dodeljeni na dokumentu z namenom, da se dokument pregleda, dopolni ali podpiše.
  • Večstopenjske zaporedne naloge – na dokumentu je možno nastaviti več opravil oz. nalog v točno določenem zaporedju. S tem dobite pregled nad tem, na kateri stopnji potrjevanja se nek dokument nahaja.

Zavihek 'Naloge'

Na tem zavihku boste našli različne poglede na naloge:

  • Če se nahajate na kontekstu 'Moje', boste imeli pregled nad nalogami, ki ste si jih zadali sami ali pa so vam jih dodelili drugi.
  • Če se nahajate na kontekstih skupina, projekt ali stranka, pa boste imeli pregled nad nalogami, ki so bile dodeljene v teh kontekstih.

Poleg tega se lahko na vsakem kontekstu naloge organizirate na dva načina:

  • Po datumu, kjer različne kolone prikazujejo različne dneve.
  • Po kategoriji, ki si jih lahko nastavite poljubno veliko.

Za prestavljanje nalog, bodisi med kategorijami ali dnevi, primete ploščico z nalogo in jo prestavite v drugo kategorijo ali na drug dan.

Powered by Zendesk